TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Để tổ chức hoạt động kinh doanh được thuận lợi và mang lại hiệu quả, bộ máy của công ty được thành lập trên nguyên tắc: gọn nhẹ, phân quyền, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm và đặt hiệu quả lên hàng đầu. Vì vậy, bộ máy quản lý của công ty chia thành các phòng ban chuyên môn phụ trách từng phần việc riêng. Tuy nhiên các phòng ban này lại được phối hợp với nhau chặt chẽ nhằm tạo nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được nhịp nhàng thuận lợi.

 

0
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Liên hệ